Ozempic reglerne

Ozempic® er et lægemiddel fra Novo Nordisk, der oprindeligt blev udviklet til behandling af diabetes type 2. Det er også effektivt som medicin til vægttab. Her er nogle relevante oplysninger om tilskud til Ozempic:

 1. Generelt tilskud til GLP-1-analoger (herunder Ozempic):
  • En ny afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen betyder, at kriteriet for, hvem der kan få generelt tilskud til de såkaldte GLP-1-analoger som Ozempic, Rybelsus og Trulicity, strammes.
  • Hvis man som patient med type 2-diabetes endnu ikke har afprøvet billigere medicin  (se nedenfor) tilhører man ikke gruppen der kan få tilskud til GLP-1 analoger 
   • SGLT-2-hæmmere (f.eks. Forxiga og Jardiance),
   • Sulfonylurinstof (f.eks. Amaryl)
   • Metformin
   • DPP4-hæmmere (f.eks. januvia)
  • Cirka hver anden nye GLP-1-bruger har ikke prøvet billigere alternativer
  • Der er forhold hos den enkelte diabetespatient som kan gøre, at der godt kan gives GLP-1 analoger uden at de øvrige præparater har været prøvet. 
  • Kontakt gerne vores lægehus for en samtale om din medicin hvis du får Ozempic
  •  
 2. Enkelttilskud:
  • Lægemiddelstyrelsen understreger, at det ikke er meningen, at disse patienter skal søge enkelttilskud. Lægerne skal ikke bruge ressourcer på dette.

 

SELVBETJENING